Henk Ovink op bezoek bij Paques

12/9/2018

Op uitnodiging van Water Alliance-directeur Hein Molenkamp bracht watergezant Henk Ovink op 14 augustus een bezoek aan Paques Balk (provincie Friesland. “Paques is lid van de Water Alliance en Henk Ovink zet overal ter wereld het belang van water op de agenda en laat daarbij ook zeer actief zien wat Nederlandse bedrijven kunnen betekenen”, aldus Molenkamp. “En dan gaat het over water in de brede zin van het woord; van deltawerken tot watertechnologie, tot zelfs de economische en geopolitieke gevolgen van de schaarste aan (zoet) water in de wereld. Vanuit onze focus op watertechnologie vonden wij het mooi om Ovink eens rond te laten leiden door een bedrijf dat de afgelopen decennia geweldig is gegroeid, innovatief is en inmiddels niet alleen water zuivert, maar ook intensief zoekt naar nieuwe technologieën om bijvoorbeeld bioplastics te produceren.”

Henk Ovink is in binnen en buitenland een bekende verschijning. Na de orkaan Sandy (2012) werkte hij een tijd als adviseur van Obama. In het Witte Huis werd hij Henk, the water guy genoemd. Die tijd ligt achter hem. Als Watergezant uit Nederland Waterland reist hij inmiddels de wereld rond om andere landen te helpen bij hun strijd tegen het water.
Vergezeld door Molenkamp kregen hij en zijn gast Peter Glas, Dijkgraaf van Waterschap De Dommel (provincie Brabant) een rondleiding van CEO Stephan Bocken en Director Global Business Development Joost Pâques (de familienaam wordt met een dakje geschreven, red.).

bezoek henk ovink

“Wat een fantastisch familiebedrijf is Paques!”, stelde Ovink naderhand.  “Ik kom de medewerkers en zeker de innovaties van Paques overal in de wereld tegen maar het is heerlijk om in Friesland zelf te horen en zien waar Paques voor staat en gaat. Die integrale aanpak, waarbij innovatie, duurzaamheid en circulariteit voorop staan is inspirerend. Mooie innovaties die ter plekke worden gemaakt en verscheept, de hele wereld over”, aldus de watergezant. “En met al die regionale vestigingen in de wereld versterkt Paques de Nederlandse cultuur van water, want overal wordt er gewerkt aan slimme oplossingen voor de enorme waterproblemen, met lokale kennis en capaciteit en dat biedt dus echte toegevoegde waarde.”
Ovink vervolgt: “En dan investeert Paques nu in Balk in Fryslân vele miljoenen in een eigen BioBizz hub, als aanvulling en versterking van het Water Campus innovatie eco-systeem, om talentvolle startups aan te trekken en die te helpen hun innovaties op te schalen en de wereld over te brengen.  Zo geeft men die water-innovatie aanpak een brede maatschappelijke coalitiemassa. Dat is pas ondernemerschap!”
De gezant gaf aan ook onder de indruk te zijn van het werk van de Water Alliance: “Mooi ook om hier op initiatief van Hein Molenkamp te zijn. Zijn WaterCampus is de kraamkamer voor de praktijk en voor innovatieve technologie, zoals ook Paques deze ontwikkelt. En met Wetsus erbij heeft Nederland een prachtige samenwerkingscombinatie van wetenschap, overheid en bedrijfsleven.”
De keuze om samen met Peter Glas een bezoek aan het Noorden te brengen was een bewuste, zo legde Ovink uit. “Peter en ik gaan wel vaker op pad, hij is behalve Dijkgraaf voor Waterschap De Dommel ook voorzitter van de Water Governance groep van de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development, red.) en begrijpt als geen ander hoe belangrijk een integrale en inclusieve samenwerking is voor een waterzekere wereld.”

Voorbeeldfunctie

De groei bij Paques is indrukwekkend. Het bedrijf haalt inmiddels een order intake van bijna honderd miljoen euro. En dat met behulp van inmiddels 450 medewerkers, die opereren vanuit vestigingen in onder andere Rusland, de Verenigde Staten, Brazilië, China, India, Maleisië en het Friese Balk. Voor de internationale Waterhub die de afgelopen jaren rondom de WaterCampus in het Nederland is ontstaan is de voorbeeldfunctie van het bedrijf niet te onderschatten.
Directeur Hein Molenkamp van de Water Alliance erkent die rol van Paques. Zelf werkte hij van 1999 tot 2008 als productmanager bij het bedrijf. “Paques heeft zeker een voorbeeldrol. De passie waarmee continu aan vernieuwing wordt gewerkt is inspirerend en ook de wijze waarop Paques zich steeds weer weet aan te passen aan kansen en bedreigingen in de markt dwingt respect af. Er heerst een cultuur van entrepreneurschap. Veel voormalige werknemers hebben zich later in hun carrière ook goede ondernemers getoond. Daar zijn mooie bedrijven uit voortgekomen, zoals bijvoorbeeld  Izer, Mastiline, Brightwork, BW Products, Biotrack, Aqana en Salttech.”
 

Familiebedrijf

De wereld staat voor een enorme opgave, als het gaat om de groei van de bevolking en de toenemende schaarste aan zoet water. Innovaties zullen essentieel zijn bij het overwinnen van problemen en uitdagingen. Bij Paques wordt die innovatie zelfs gezien als een voorwaarde voor continuïteit, aldus Joost Pâques. Maar zijn drijfveren zijn niet alleen bedrijfseconomisch van aard. Passend bij een familiebedrijf is ‘winstoptimalisatie’ geen doel op zich; eerder stabiel groeien. En nog belangrijker: gepassioneerd bezig zijn.
 
“Het is een zegen wanneer je weet waaróm je iets doet”, aldus Pâques. “En dat is niet iedereen gegund. Toen ik mijn MBA deed op Insead zat ik in een groep met allemaal toppers. Investment bankers, consultants, noem maar op. Veel van die mensen gingen een MBA doen omdat ze het gevoel hadden dat ze toe waren aan iets anders. Maar wat; dat wist men vaak niet en na een jaar waren ze daar soms nog niet achter. Die hamvraag: ‘waarom doe je wat je doet’ is zó belangrijk. Mij persoonlijk geeft het een geweldig gevoel dat ik iedere dag een bijdrage mag leveren aan een schonere wereld. Ik voel dat het relevant is wat ik doe. Dat gevoel is het mooiste dat je in je carrière kunt krijgen.”Die drijfveer past ook Henk Ovink als een perfecte jas, zo leren we.
“Water is cruciaal voor de wereld, voor iedereen. Als we de wateropgaven leren begrijpen en de sociale, economische, ecologische en culturele waarde van water integreren in een inclusieve aanpak dan zorgt dat voor vrede en veiligheid, gezondheid en gelijkheid, goede economie, duurzame verstedelijking en een rijke ecologie. Maar doen we dat niet dan stort dat bouwwerk in en helaas gebeurt dat op teveel plekken wereldwijd veel te vaak. De mensen en innovaties van Paques bewijzen elke dag dat het kan. Want het moet, nu, we hebben geen tijd te verliezen!”

Bron: www.wateralliance.nl